Papierovačky a poplatky: civilný sobáš

Papierovačky a poplatky: civilný sobáš

O tejto forme sobáša viem síce podstatne menej, keďže my sme mali cirkevný sobáš a v mojom živote som sa zúčastnila asi na jednom civilnom sobáši, ale sľubujem, že som si to naozaj naštudovala a nevymýšľam si.

Ak si chcete prečítať iba o cirkevnom sobáši, tento článok je venovaný iba tomuto typu obradu, čo všetko a v akom poradí treba vybaviť, kedy začať s vybavovaním oficialít, a zopár otázok, ktoré sa možno bojíte opýtať alebo jednoducho neviete koho.

Vybavovanie civilného sobáša je o niečo jednoduchšie ako vybavovanie cirkevného, keďže viaceré kroky sa preskakujú. Ako teda postupovať? Samozrejme v prvom rade musíte mať premyslený dátum sobáša a miesto: V ktorom meste? Vonku? Vo vnútri? V kaštieli? Na matrike?

Možnosti miest sú samozrejme v prípade civilného sobáša oveľa širšie, stačí nájsť človeka, ktorý vás tam bude ochotný oddať a zaplatiť potrebné poplatky. 

Na Slovensku sa bude more a pláž asi hľadať ťažšie, ale chápete, možnosti sú aj tak veľmi široké.

Matrika

Keď ste sa už dohodli na dátume alebo viacerých alternatívnych dátumoch a mieste, treba zavolať na príslušnú matriku. Väčšina matrík má určené dni, kedy sobášia (zvyčajne soboty a piatky alebo v pracovnej dobe úradu). V iné dni a časy sa môže stať, že vás oddať nebudú chcieť alebo to bude za väčší poplatok. Preto tam treba čím skôr zavolať a informovať sa o možnostiach. Každý svadobný deň dokážu oddať tak maximálne 3-4 páry, takže je dobré si svoj dátum a miesto zarezervovať hneď ako prvé. 

Na ktorú matriku ísť?

Sú v podstate dve možnosti, vziať sa v interiéri, exteriéri či na matrike:

– ktoré prislúchajú miestu trvalého pobytu jedného zo snúbencov

alebo

– ktoré sú mimo vášho miesta trvalého pobytu

V oboch prípadoch však musíte najprv navštíviť matriku, ktorá prislúcha miestu trvalého pobytu aspoň jedného z vás.

Ak však obrad chcete mať v inej mestskej časti alebo obci, termín obradu si samozrejme rezervujete na tej druhej matrike, ktorá prislúcha miestu, kde sa chcete brať.

Kde sa nachádza matričný úrad, na ktorý musíte zavolať a následne osobne ísť, zistíte napríklad na stránke miestneho alebo obecného úradu mestskej časti alebo obce, kde sa vaše vysnívané miesto obradu nachádza. 

Odporúčam skôr GPS, ale cestu na matriku už nechávam na vás.

Kedy treba ísť na matriku?

Vybaviť oficiality na matriku treba ísť minimálne 7 dní pred dátumom sobáša, aby pracovníci/pracovníčky matriky mali dostatok času na preverenie správnosti údajov v žiadosti. Odporúčam to však vybaviť kľudne aj mesiac či dva pred svadbou, aby ste sa tým neskôr nemuseli zaoberať, keďže reálne toto je niečo, bez čoho sa skutočne nevydáte/neoženíte. Termín si však zarezervujte čím skôr po zásnubách.

Čo sa na matrike bude diať?

Na matriku budete musieť ísť spolu a vyplniť jedno, nie príliš zložité ani dlhé, tlačivo Žiadosť o uzavretie manželstva. Keby ste mali náhodou záchvat pripravenosti a chceli ho vyplniť vopred, neodporúčam to úplne, keďže veeeľmi teoreticky sa môže tlačivo zmeniť alebo teta na matrike vám ho neuzná, keď to nebude na ich formulári, ale hlavne, určite sa nepodpisujte, lebo to je potrebné spraviť pred matrikárom/kou.

V prípade, že chcete mať obrad na tomto matričnom úrade, týmto sa vaše vybavovačky končia

Avšak ak chcete mať obrad mimo svojho miesta trvalého pobytu, musíte zároveň túto vašu matriku požiadať o povolenie na uzavretie manželstva pred iným než vašim príslušným matričným úradom, nazýva sa to delegácia sobáša. S týmto povolením a potvrdenou žiadosťou o uzavretie manželstva, potom pôjdete na matriku, na ktorej ste si rezervovali termín obradu. S delegáciou sobáša sú spojené poplatky, o ktorých sa dočítate nižšie. 

Ako sa budeme volať?

Pred tým, ako pôjdete na matriku, mali by ste sa dohodnúť aj na svojich budúcich priezviskách. Je samozrejme viacero možností: môžete si vybrať priezvisko jedného z vás, ktoré po svadbe budete používať obaja, alebo si ponechať svoje pôvodné priezviská, alebo jeden si môže pridať k svojmu priezvisku priezvisko toho druhého. Ako prvé pôjde nové/spoločné priezvisko, čiže ak ste sa volali Orgovánová a váš budúci manžel sa volá Pivonka, tak vaše nové priezvisko bude Pivonková Orgovánová alebo Pivonková-Orgovánová (či tam je medzera alebo spojovník vraj záleží od smerníc danej matriky).

V žiadosti vypisujete taktiež budúce priezviská svojich detí. Ak si chcete obaja nechať svoje pôvodné priezviská aj po svadbe, musíte sa rozhodnúť, ktoré z vašich priezvisk, bude priezviskom vašich detí. 

-ová alebo nie?

Nemám to podložené absolútne žiadnymi štatistikami, ale ako je v súčasnosti asi ešte stále najklasickejšie, manželka si väčšinou berie manželovo priezvisko. Máte však možnosť neprijať koncovku -ová a ponechať si priezvisko presne v takej istej forme, ako je manželovo (ako napríklad ja).

Je však potrebné do žiadosti o uzavretie manželstva napísať inú národnosť ako slovenskú. Nie je to nič právne záväzné, ide len o to, akej národnosti sa akoby cítite byť súčasťou a na žiadnych dokumentoch sa to potom neodrazí. Máte na to nárok podľa zákona 54/1994 Z.z., kde sa píše, že ženské priezvisko osoby inej ako slovenskej národnosti sa zapíše bez koncovky slovenského prechyľovania ak o to požiada žena pri zápise uzavretia manželstva do knihy manželstiev.

A o odstránenie koncovky treba písomne požiadať pri vypisovaní žiadosti, takže na to nezabudnite upozorniť. Ušetri vám to vybavovačky po sobáši, keďže sobášny list dostanete pár dní po sobáši už bez koncovky.

Zaujimáve a trochu aj smiešne je, že dcére nemôžete vopred (pri tejto žiadosti) zmeniť priezvisko, aby nemala koncovku -ová. Takže ak by ste jej ho nezmenili po narodení, všetci v rodine budú mať rovnaké priezvisko okrem nej. 

Treba sa nad týmito otázkami určite zamyslieť pred príchodom na matriku, pretože to všetko musíte vyplniť v žiadosti a ak sa vaše názory úplne nezhodujú, asi tento rozhovor nechcete mať pred pani matrikárkou.

Nezabudnite si tieto mená a podpisy aj zapamätať, lebo po obrade sa už budete podpisovať novým priezviskom. 

Doklady, ktoré budete na matrike potrebovať: 

  • rodný list – originál
  • platný občiansky preukaz (nahrádza viacero dokumentov, ktoré vyžaduje zákon: doklad o štátnom občianstve, potvrdenie o pobyte, doklad o rodnom čísle a doklad, ktorým možno preukázať totožnosť)

Ak uzatvárate druhé alebo ďalšie manželstvo, musíte tiež doložiť:

  • vdova/vdovec: úmrtný list zomretého manžela/manželky, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva
  • rozvedený/á: právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, alebo
  • právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné
    • pravoplatný rozsudok znamená, že je na ňom pečiatka právoplatnosti zo súdu – ak na ňom nemáte pečiatku, treba ísť na súd, aby vám ho opečiatkovali – znamená to, že sa voči nemu už nedá odvolať

Sobášny list by mal byť pripravený na príslušnej matrike do troch pracovných dní po sobáši. Odporúčam však, tiež si zavolať vopred, aby ste sa tam zbytočne neprešli. 

Poplatky

Prvý sobášny list je zadarmo ako aj sobáš na matričnom úrade, ktorý prislúcha trvalému pobytu aspoň jedného z vás, ďalšie poplatky si môžete pozrieť nižšie.

civilný sobáš, poplatky

Tieto poplatky sa zvyknú po určitom čase meniť (alebo teda konkrétne zvyšovať). Určuje ich zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov, takže by sa na rôznych matrikách nemali líšiť. Tieto poplatky sú platné od 1.1.2018.

Matriky tiež ponúkajú rôzne možnosti výzdoby, hudby a podobne, za ktoré si môžete v prípade záujmu tiež priplatiť.

Pri vybavovaní obradnej miestnosti, treba tiež rátať s tým, že možno budete musieť zaplatiť aj za prenájom obradnej miestnosti. Ceny sa môžu pohybovať od 50 až 400 eur (cena za prenájom Zrkadlovej siene v Primaciálnom paláci v Bratislave pre civilný obrad). Matričný úrad alebo teda skôr mestská časť vám môže naúčtovať aj ďalšie poplatky (väčšinou to však nazývajú príspevok od snúbencov) za služby spojené s výkonom sobášneho obradu. Odporúčam teda, hneď pri prvej návšteve alebo telefonáte na matričný úrad, popýtať sa na všetky poplatky, ktoré sa budú s obradom spájať. Väčšinou tieto sadzobníky nájdete aj na webstránkach obce alebo mestskej časti. 

Časté otázky o civilnom obrade

Ako dlho trvá civilný obrad?

10 – 30 minút, podľa výrečnosti sobášiaceho, miestnych zvyklostí a želaní snúbencov, ak ich je sobášiaci ochotní splniť. 

Dá sa civilný obrad prispôsobiť?

To veľmi záleží od oddávajúceho. Na každej matrike je niekoľko oddávajúcich, takže aspoň niektorý by vám mohol vyhovieť. Ak máte svoju predstavu o textoch či hudbe, určite sa o tom porozprávajte s matrikárom/kou. Popýtajte sa, či by ste mohli obrad trochu personalizovať a upraviť príhovor sobášiaceho, aby bol o niečo osobnejší.

Ako vyzerá civilný obrad? 

Vstupujete do miestnosti s hudbou, sobášiaci privíta hostí a snúbencov, nasleduje báseň, hudba, čítanie zápisnice, váš sľub a vyhlásenie za manželov, následne si vymeníte obrúčky a prvý manželský bozk a nasleduje hudba či báseň. Prvý vám gratuluje oddávajúci. Snúbenci a svedkovia podpíšu zápisnicu a následne za hudby vyjdete z miestnosti.

Aká je úloha svedkov? 

Svedkovia by mali byť na mieste o niečo skôr, aby sobášiaci mohol odpísať údaje o svedkoch do zápisnice. Počas obradu svedkovia stoja alebo sedia za snúbencami a následne sa podpíšu do zápisnice. 

Musí byť svedok starší ako 18 rokov? 

Áno, svedkovia musia mať 18 rokov najneskôr v deň svadby.

Kde sa môže civilný obrad uskutočniť?

Výhodou civilného sobáša oproti cirkevnému, ktorý sa môže konať iba na vysvätených miestach je, že sa môže konať v podstate hocikde, kde vás budú chcieť oddať.

Môže to byť v Botanickej záhrade, vo vašej záhrade, na lúke, čítala som už aj o obrade v teplovzdušnom balóne. Podľa zákona o rodine, miesto, kde snúbenci verejne a slávnostným spôsobom vyhlasujú, že uzavierajú manželstvo musí byť vhodné. Z tohto dôvodu môže matrika nepovoliť určité miesto, ak ho nebudú považovať za vhodné alebo dôstojné.

Ak dané miesto nepoznajú, môžu si ho chcieť obzrieť s čím sa môžu spájať ďalšie náklady pre vás. Odporúča sa tiež požiadať na matrike aspoň 6 mesiacov vopred o obrad na inom mieste ako na matrike.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, na ktoré som v tomto článku nezodpovedala alebo by ste si o niečom chceli prečítať trochu podrobnejšie, dajte mi vedieť a všetko, čo viem vám poviem.

Ďalšie
články