Papierovačky: sobáš s cudzincom

Sobáš s cudzincom si vyžaduje o niečo viac administratívy a o niečo vyššie poplatky ako v prípade sobáša dvoch cudzincov, avšak nie je to nič hrozné a s týmto článkom všetko hravo zvládnete.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top